Alimentatie, soms heb je er recht op

Na een echtscheiding blijft een onderhoudsplicht bestaan voor beide partners. Misschien niet iets waar je meteen aan denkt als je besluit te gaan scheiden. En vaak zijn de inkomens zo goed verdeeld dat die plicht geen praktische betekenis heeft. Maar zijn jullie inkomens qua hoogt nogal scheef ten opzichte van elkaar, of is er een situatie waarin de zorg van kinderen maakt dat één van de partners minder kan werken en dus minder inkomen kan vergaren dan zal die onderhoudsplicht resulteren in afspraken over de hoogte van alimentatie. Kinderalimentatie of partneralimentatie. Zoek goed uit wat de huidige regels zijn want die veranderen met regelmaat door inmenging van onze regering.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Alimentatie kan ook in natura betaald worden. Denk hierbij aan de vergoedingen van kosten voor zorg, huis en/of verzekeringen. Van groot belang is dat u over elke vorm van alimentatie goede afspraken maakt. Voor het bepalen van de hoogte zijn rekenmodellen voorhanden en het is zinvol om die te gebruiken. Stel dat een partner bijstand aan moet vragen dan zal de gemeente onderzoek doen of de alimentatiehoogte bij de scheiding correct is vastgesteld. Bij onregelmatigheden kan een uitkering uitblijven. Gevolg is dat er helemaal geen inkomen is. U bent vrij om de duur en de hoogte van de alimentatie zelf af te spreken. De afspraak komt vast te liggen in een echtscheidingsconvenant.
Bij kinderalimentatie gaat het erom dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Ook hiervoor zijn rekentabellen voorhanden. Spreekt u samen iets af dan zal de rechter dat toetsen. Zorg er dus voor dat jullie hiervoor een juridisch adviseur raadplegen. Het belang van het kind bij een echtscheiding is groot.

Schroom niet om voor je rechten op te komen

Scheiden is het einde van een huwelijk maar het begin van jullie nieuwe leven los van elkaar. De eerste jaren zullen nodig zijn om het nieuwe leven op de rit te krijgen. Het is fijn als daarvoor alle financiële zaken zo goed mogelijk zijn geregeld. Schroom niet om alimentatie te eisen als de situatie zich daarvoor leent. Er zijn simpelweg genoeg situaties denkbaar waarin de inkomens verre van gelijkwaardig zijn. Jullie hebben jaren geïnvesteerd. Financieel maar ook op andere vlakken die niet altijd uitgedrukt zijn in geld. Denk hierbij aan de zorg voor kinderen. Dit mag je best terugvinden in een stukje waardering in de vorm van alimentatie.